Birger Olsen

Birger Olsen har sin bakgrunn fra Forsvaret, hvor han har sin grunnleggende lederutdanning. Han tjenestegjorde i Forsvaret i 28 år, med ca 20 års erfaring innen ledelse på forskjellig nivå. I løpet av denne tiden har han også arbeidet med å designe og etablere nye driftsorganisasjoner innen sikkerhetsrelatert arbeid. Han har gjennomført diverse kurs innen prosjektstyring og -ledelse, og praktisert dette i sitt arbeid som totalprosjektkoordinator for flere prosjekter.

Foruten Forsvaret har han drevet organisasjonsarbeid i nærmere 35 år, og har ledet flere frivillige organisasjoner. Fra lokallag til landsdekkende organisasjoner. Han har også i flere år sittet i styret i organisasjon på Skandinavisk nivå. Han har vært med på å etablere og bygge opp flere organisasjoner og virksomheter, fra ideelle organisasjoner til Aksjeselskap. Han har gjennomført en rekke lederkurs innen salg, blant annet "Personal Mastery" og "Advanced Leadership Training" gjennom Klemmer & Associates.

Birger Olsen har også i en periode forelest for Funksjonshemmedes Studieforbund i etablering og drift av organisasjoner samt konfliktløsning. Tilbakemeldingene fra disse kurs har vært meget gode.

Birger Olsen sier selv: "Jeg har vel gjennom tiden jeg har vært leder for andre mennesker, gjort alle de feil som kan gjøres, og lært av dette. Jeg må vel kunne vil si at jeg har bygget opp en bred erfaring angående hva som fungerer og ikke fungerer i forskjellige organisasjoner. Betyr dette at jeg er utlært og feilfri? Langt i fra. Jeg gjør feil – daglig – og jobber kontinuerlig med å forbedre meg."

(c) Birger Olsen 2015
Oppdatert feb 21